A1 Verloning

Altijd beschikbaar, fiscaal voordelig, flexibele contacten en geen back-office

A1 Verloning

De A1-regeling en A1-Verklaring

Een persoon van binnen de EU in Nederland, valt onder de sociale zekerheidswetgeving van het land waar hij werkt. Er is hier één uitzondering en dat is de uitgeleende werknemer. Een uitgeleende werknemer kan gedurende twee jaar verzekerd blijven voor sociale zekerheid in het zendende land. De werknemer is verplicht te beschikken over een A1-verklaring. Belastingen en premies worden in het land van oorsprong berekend tegen de daar geldende tarieven.

De vier grote voordelen

van inlenen via de A1-regeling en verlonen met A1-verklaring.

Een gevolg van de premieverschillen tussen lidstaten, is dat er verschillen in arbeidskosten bestaan tussen een Nederlandse en een gedetacheerde werknemer uit een ander EU land. Dit betekent een kostenvoordeel voor u maar in de meeste gevallen ook voor de werknemer die loon ontvangt naar Nederlandse maatstaven maar hier minder belasting en premies over af hoeft te dragen.

Je hoeft volgens de A1-regeling niet te voldoen aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) waardoor flexibele contracten mogelijk zijn.

a1 verloning

Beschikbaarheid

Nederland kent een zeer krappe arbeidsmarkt, het tekort aan opgeleide medewerkers staat groei in de weg. Recruitment uit andere EU landen is dan een grote uitkomst.

Fiscaal voordeel

Voor zowel u als de werknemer!

a1 verloning geld voordelen a
a1 verloning

Flexibele contracten

Je hoeft volgens de A1-regeling niet te voldoen aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) waardoor flexibele contracten mogelijk zijn.

Geen back-office

Wij verzorgen alle back-office werkzaamheden rond de recruitment, inlenen en verloning conform de A1 wet- en regelgeving. Dus geen administratieve rompslomp met risico's op boetes en naheffingen.

a1 verloning minder papierwerk

Overtuigd van de voordelen?​

Mogen wij u van dienst zijn bij de recrutering en verloning van uw medewerkers? Neemt u dan contact op middels onderstaand contractformulier. Uiteraard ook te gebruiken voor wanneer u nog specifieke vragen heeft.

Wilt u meteen antwoord op uw vragen, belt u dan (tijdens kantooruren) naar 030-7600612

a1 verloning maakt gelukkig

Zekerheden die wij bieden

Niet hoeven voldoen aan de WAB

Medewerkers die worden verloond via de A1-regeling zijn feitelijk bij je uitgeleend vanuit het buitenland via hun werkgever, onze uitzendpartner. Hierdoor hoef je als werkgever niet te voldoen aan de WAB en kun je dus wel volledig flexibele contracten voeren.

Werken conform ABU richtlijnen

Er wordt conform de uitzend-CAO verloond. Kortom er is geen enkele sprake van misbruik van de A1-regeling om medewerkers te benadelen. De voordelen voor de werkgever zitten vooral in het grote verschil in belastingpremies en het feit dat je volledig flexibel bent. Als er geen werk meer is kun je het contract meteen beëindigen

a1 verloning maakt medewerkers uit de EU bereikbaar

Europese Zorgpas

Iedere werknemer die je bij ons inleent krijgt een Europese zorgpas, ook wel genaamd een Europese ziekteverzekeringskaart. Met deze kaart krijgen zij gedurende hun tijdelijk verblijf in de 27 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, toegang tot medisch noodzakelijke zorg binnen het openbare zorgstelsel. Ze krijgen de zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige landen gratis) als de mensen die in dat land verzekerd zijn.

Geen backoffice nodig

Wij verzorgen alle werkzaamheden rond de A1 verloning van de ingehuurde medewerkers. Personeelsadministratie, afdrachten, controles, toetsingen, uitbetalingen, contact met de belastingdiensten, ziektekostenverzekeraars, uitvoeringsinstanties sociale verzekeringen, je hebt er totaal geen omkijken meer naar. Worden wij ook gevraagd om te bemiddelen bij werving en selectie van medewerkers, dan zorgen wij voor de contacten met verloningsbedrijven waar wij mee werken. In sommige gevallen kunnen wij ook in de huisvesting bemiddelen of helpen dit met een partner van ons structureel op te zetten.

Copyright © 2021. All rights reserved.

Contact Info

Waar kunnen we mee helpen?